Raporty

Ilość uzyskanej energii przez wszystkie instalacje od początku istnienia projektu to: 858384 kWh (3090.18 GJ)
w tym przez kolektory słoneczne: 843762 kWh
przez kotły na biomasę: 14622 kWh
Przy założeniu, że w wyniku zastosowania instalacji uzyskiwany przyrost temperatury wody wynosi 30 °C, energia wytworzona przez instalacje dostarczone w ramach projektu zapewniła dotychczas podgrzanie ok. 24310.89 litrów wody