Krzyżówki

K3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poziomo

Początek : 0
Wskazówka : Jaka energia jest przekształcana z energii kinetycznej przemieszczających się mas powietrza ?
Poprawna : Elektryczna

Początek : 11
Wskazówka : Jakie europejskie Państwo ma obecnie największy udział w odnawialnych źródłach energii?
Poprawna : Norwegia

Początek : 22
Wskazówka : W niej wytwarzana jest energia ?
Poprawna : Elektrownia

Początek : 33
Wskazówka : … naftowa
Poprawna : Ropa

Początek : 44
Wskazówka : Stan skupienia materii
Poprawna : Gaz

Początek : 55
Wskazówka : Państwo w którym wykorzystuje się największy procent na świecie energii geotermalnej


Poprawna : Islandia

Początek : 66
Wskazówka : Znajduję się tam dziura ozonowa.
Poprawna : Atmosfera

Pionowo