Krzyżówki

P3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poziomo

Początek : 79
Wskazówka : Urządzenie do konwersji energii promieniowania słonecznego na ciepło
Poprawna : KOLEKTOR

Początek : 23
Wskazówka : Wenenetrzna część Ziemi
Poprawna : JĄDRO

Początek : 5
Wskazówka : Biologicznie czynna, powierzchniowa warstwa skorupy ziemskiej (litosfery)?
Poprawna : GLEBA

Początek : 55
Wskazówka : Gdzie znajduje się największa a zarazem najstarsza ciepłownia geotermalna w Polsce?
Poprawna : PODHALE

Początek : 112
Wskazówka : W katalogu odpadów numer 15 01 04 przypisany jest opakowaniom z ...
Poprawna : METALI

Pionowo

Początek : 5
Wskazówka : ... ocieplenie
Poprawna : GLOBALNE

Początek : 2
Wskazówka : Panele fotowoltaiczne zamieniają energię promieniowania słonecznego w ...
Poprawna : PRĄD

Początek : 31
Wskazówka : Energia termiczna skał znajdujących się we wnętrzu Ziemi, zaliczana na ogół do odnawialnych źródeł energii
Poprawna : GEOTERMIA

Początek : 55
Wskazówka : Maszyna cieplna wymuszająca przepływ ciepła z obszaru o niższej temperaturze do obszaru o temperaturze wyższej.
Poprawna : POMPA

Początek : 79
Wskazówka : Substancja ta posiada silne właściwości trujące, mutagenne i rakotwórcze, niegdyś wykorzystywana była do produkcji na przykład telewizorów czy monitorów
Poprawna : KADM