Lista instalacji

lista instalacji

Niniejsza strona zawiera tabelę prezentującą listę instalacji zamontowanych w ramach realizacji projektu „Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gminie Potok Wielki” wraz z historiami odczytów dokonanych dla każdej z nich