Inwestowanie w odnawialne źródła energii oraz późniejsze wykorzystywanie wyprodukowanej energii niesie ze sobą szereg korzyści płynących zarówno do osób indywidualnych jak i społeczności lokalnych. Do najważniejszych korzyści należy zaliczyć:

  • aktywizacja lokalnej przedsiębiorczości,
  • poprawa koniunktury gospodarczej,
  • tworzenie nowych miejsc pracy – zarówno podczas realizacji inwestycji, jak i jej obsłudze – „osiem hektarów upraw roślin energetycznych = jedno nowe miejsce pracy”,
  • poprawę bilansu handlowego gminy/powiatu wykorzystującej OZE,
  • wzrost bezpieczeństwa energetycznego – uniezależnienie od konwencjonalnych źródeł energii,
  • niższe koszty wytwarzania ciepła i energii elektrycznej (obniżenie kosztów ogrzewania domów, zakładów i hal produkcyjnych, budynków komunalnych),
  • możliwość wykorzystania do produkcji ziemi odłogowanej, zdewastowanej lub zdegradowanej oraz ziem wyłączonych z klasycznej produkcji rolniczej,
  • ochrona i poprawa środowiska naturalnego (ograniczenie emisji dwutlenku węgla oraz zmniejszenie emisji tlenku węgla i pyłów),
  • możliwość uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej promującej działania proekologiczne,
  • poprawa wizerunku firmy inwestującej w OZE – firma przyjazna środowisku.