Raporty

Ilość uzyskanej energii przez wszystkie instalacje od początku istnienia projektu to: 861629 kWh (3101.86 GJ)
w tym przez kolektory słoneczne: 847398 kWh
przez kotły na biomasę: 14231 kWh
Przy założeniu, że w wyniku zastosowania instalacji uzyskiwany przyrost temperatury wody wynosi 30 °C, energia wytworzona przez instalacje dostarczone w ramach projektu zapewniła dotychczas podgrzanie ok. 24415.65 litrów wody