Uzyskana energia

uzyskana energia

Niniejsza strona zawiera wizualizacje dotyczące ilości energii uzyskanej przez instalacje zamontowane w ramach realizacji projektu „Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gminie Potok Wielki”


Ilość uzyskanej energii przez wszystkie instalacje od początku istnienia projektu to: 813686 kWh (2929.27 GJ)
w tym przez kolektory słoneczne: 807471 kWh
przez kotły na biomasę: 6215 kWh
Przy założeniu, że w wyniku zastosowania instalacji uzyskiwany przyrost temperatury wody wynosi 30 °C, energia wytworzona przez instalacje dostarczone w ramach projektu zapewniła dotychczas podgrzanie ok. 23265.25 litrów wody

Wizualizacje wartości uzyskanej energii

Przełącz typ wykresów na:


 


Przełącz typ wykresu: