Uzyskana energia

uzyskana energia

Niniejsza strona zawiera wizualizacje dotyczące ilości energii uzyskanej przez instalacje zamontowane w ramach realizacji projektu „Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gminie Potok Wielki”


Ilość uzyskanej energii przez wszystkie instalacje od początku istnienia projektu to: 754721.85 kWh (2717 GJ)
w tym przez kolektory słoneczne: 741652.85 kWh
przez kotły na biomasę: 13069 kWh
Przy założeniu, że w wyniku zastosowania instalacji uzyskiwany przyrost temperatury wody wynosi 30 °C, energia wytworzona przez instalacje dostarczone w ramach projektu zapewniła dotychczas podgrzanie ok. 21368.87 litrów wody

Wizualizacje wartości uzyskanej energii

Przełącz typ wykresów na:


 


Przełącz typ wykresu: